top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. TERMENI SI CONDITII

Siteul www.decorale.ro este denumirea comercială a SC PENSIUNEA DECORALE SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în localitatea Sângeorz-Băi, Cormaia, 425301 având codul unic de înregistrare fiscală nr. RO 25111870

 şi număr de ordine la Registrul Comerţului: J06/63/2009, e-mail: pensiuneadecorale@yahoo.com

Vânzător – societatea comercială SC PENSIUNEA DECORALE SRL

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care face o rezervare de cazare pe Site și efectuează o plată.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Pensiunea Decorale (electronic, telefonic, etc).

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care accesează Site-ul, care, prin finalizarea procesului de rezervare a unei cazări, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Coșul meu – secțiune din Site care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Serviciile de cazare pe care dorește să le achiziționeze online.

Site – pagina web găzduită online la adresa www.decorale.ro și subdomeniile acestuia.

Servicii – orice serviciu de cazare sau turistic listat pe Site, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a tranzacției încheiate.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr limitat de Unități de cazare sau Servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Conținut – reprezintă:

1.   toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

2.   conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

3.   orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/partener al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

4.   informații legate de Serviciile de cazare și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

5.   date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către beneficiarul unui Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către Vânzător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client/Cumpărător față de un Serviciu. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, Serviciile de cazare putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Client/Cumpărător asupra unui Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis prin e-mail/SMS/telefonic conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care Clientul le-a achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Servicii existente pe site, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi noutăți sau sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de cazare de către Pensiunea Decorale, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Plata cu euplatesc.ro – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în Site, pus la dispoziția Clienților/Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul on-line.

Token – număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plăți on-line, după activarea serviciului euplatesc.ro și care va putea fi utilizat de către Cumpărător pentru autorizarea Tranzacțiilor prin serviciul euplatesc.ro.

 

2.   DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin rezervarea unui Serviciu de cazare pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea tranzacției online are rol de acceptare a Serviciului. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îți rezervă dreptul de a modifica cantitatea Serviciilor de pe Site. Dacă modifică cantitatea de Servicii tranzacționate va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea tranzacției online și va returna suma achitată.

2.4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site cu privire la Serviciile de cazare și disponibilitate vor sta la baza efectuării achiziției.

3.   POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei tranzacții online îi este permis oricărui Utilizator.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, prin suport online (Live Chat) dacă opțiunea este activă sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Pensiunea Decorale își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. SC PENSIUNEA DECORALE SRL poate publica pe Site informații despre Serviciile de cazare și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Serviciilor de cazare prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A., cu excepția taxelor locale sau juridice aplicate conform legislației în vigoare, care pot fi achitate separat.

3.6. In condițiile prevăzute de lege, prețul Serviciilor turistice afișat pe Site, include Taxa pe valoare adăugată. In cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Serviciului de cazare, acesta va contacta Recepția Pensiunea Decorale la adresa pensiuneadecorale@yahoo.com sau la numerele de telefon afișate pe Site.

3.7. In cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor de cazare disponibile pe Site (imagini / video / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea Serviciului de cazare, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Clienți/ Cumpărători și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Serviciilor.

 

4.   CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul nu poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea rezervării, decât cu informarea Cumpărătorului, fiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5.   DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a PENSIUNEA DECORALE SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, direct sau indirect.

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SC PENSIUNEA DECORALE SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC PENSIUNEA DECORALE SRL asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris al SC PENSIUNEA DECORALE SRL.

5.3. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SC PENSIUNEA DECORALE SRL, față de respectivul conținut.

 

6.   REZERVAREA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Rezervări pe Site, în funcție de disponibilitatea furnizată de SC PENSIUNEA DECORALE SRL, prin selectarea Serviciilor de cazare dorite, urmând a finaliza Rezevarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată rezervat, Serviciul este disponibil în măsura în care există disponibilitatea pentru aceasta în intervalul de timp selectat de Client / Cumpărător.

6.2. Prin finalizarea Rezervării Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Rezervării.

6.3. Prin finalizarea Rezervării, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Rezervarea efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SC PENSIUNEA DECORALE SRL, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. In cazul în care Cumpărătorul decidă să anuleze Rezervarea, după ce tranzacția a fost efectuată, acesta va contacta Recepția Pensiunea Decorale la adresele furnizate în secțiunea Contact din Site.

6.6. In cazul în care Rezervarea este achitată, Vânzătorul va rambursa parțial sau total suma în maxim 15 zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de anulare a Rezervării. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.6.1. pentru Rezervările achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher valoric;

6.6.2. pentru Rezervările achitate cu OP/iTransfer/ -> prin virament bancar sau prin generarea unui voucher valoric;

 

7.   SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Rezervare următoarele:

7.1.1. rezervările anulate într-un interval de timp mai scurt decât cel menționat pe site, la categoria respectivă, dacă Cumpărătorul a confirmat că a luat cunoştinţă de condițiile menționate de SC PENSIUNEA DECORALE SRL înainte de a efectua Rezervarea;

7.1.2. furnizarea de servicii a căror disponibilitate depinde de reglementările legale, impuse de autorități, pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere a Rezervării;

 

8.   CONFIDENTIALITATE

8.1. SC PENSIUNEA DECORALE SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate sau a datelor personale se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Rezervare fără consimțământul prealabil scris al SC PENSIUNEA DECORALE SRL.

 

9.   COMUNICARI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

9.1.2. prin modificarea setărilor din Cont ;

9.1.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la SC PENSIUNEA DECORALE SRL;

9.1.4. prin contactarea Vânzătorului.

9.2. In urma achiziționării unor facilități de cazare și servicii în cadrul Hotel Pensiunea Decorale, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului Comunicări Comerciale cu privire la:

1.   Sugestii de Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Serviciul achiziționat.

2.   Oferte speciale.

9.3. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.2. de mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la SC PENSIUNEA DECORALE SRL sau prin contactarea Pensiunea Decorale în acest sens.

9.4. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele transmise de SC PENSIUNEA DECORALE SRL.

 

10.                 FACTURARE – PLATĂ 

10.1. Prețurile Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.decorale.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Rezervare. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile achiziționate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze corect toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Rezervării ce conține Servicii de cazare vândute de Pensiunea Decorale, în format electronic, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător sau fizic, la Recepția hotelului Pensiunea Decorale.

10.4. Prin efectuarea Rezervării și plata contravalorii serviciilor, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, la adresa de e-mail menționată la efectuarea Rezervării online.

10.5. In cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore, te rugăm să sesizezi acest aspect pe adresa de mail: pensiuneadecorale@yahoo.com

10.6. Plata prin euplatesc.ro este o modalitate rapidă de plată on-line cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click prin utilizarea Token-ului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plată la fiecare Tranzacție.

10.7. Opțiunea pentru plată euplatesc.ro poate fi activată de către Utilizator sau Cumpărător:

1.   a) în orice moment:

2.   Clientul/Cumpărătorul e direcționat în pagina de plată a procesatorului de plăți unde introduce datele cardului pentru a efectua o tranzacție de 1 leu necesară validării cardului. După validarea cardului de către banca emitentă, se activează automat opțiunea “euplatesc” și se emite token-ul aferent cardului bancar înregistrat. Pentru evitarea oricărui dubiu, suma de 1 leu nu va fi debitată din contul Cumpărătorului, fiind doar blocată temporar de către banca emitentă a cardului în vederea validării datelor de card introduse.

3.   b) în momentul plasării unei Rezervări:

4.   Clientul/Cumpărătorul plasează Rezervarea și alege modalitatea de plată Card de credit sau de debit, activează opțiunea “euplatesc.ro”, e redirecționat către pagina procesatorului de plăți, introduce datele de card și plătește, respectiv finalizează Rezervarea.

10.8 Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile SC PENSIUNEA DECORALE SRL și nici nu vor fi stocate de către SC PENSIUNEA DECORALE SRL sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

11.                 LIVRAREA SERVICIILOR

11.1. Condițiile de livrare a Serviciilor vândute de către SC PENSIUNEA DECORALE SRL sunt disponibile pe site, în momentul Rezervării.

12.                 RASPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Rezervării și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor.

12.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic secțiunea Termeni și Condițiile de pe Site pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților/Utilizatorilor de la momentul afișării în Site.

În cazul oricărei modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

 

13.                 SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

13.1. Scrierea de Review-uri, Comentarii, Intrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Cumpărători, prin intermediul poștei electronice (e-mail), în secțiunea mesagerie de pe pagina de Facebook Decorale sau în secțiunea “Review-uri” a locației pe Google. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cît și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de utilizare al unui serviciu.

13.2. In momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Intrebare/Răspuns pe rețelele sociale sau e-mail, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

13.3. Fiecare Utilizator/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu sau Intrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Rezervării;

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

–    să se asigure că informațiile introduse sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială sau alte drepturi de proprietate sau intimitate;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

13.4. Pe lângă o evaluarea realistă, în momentul înscrierii unui Review, Cumpărătorul poate adăuga și un Rating relevant pentru serviciul aferent, în funcție de opțiunile disponibile pe fiecare platformă. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al Pensiunea Decorale, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general. Utilizatorii/Clienții ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană sau un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

13.5. Când un Review/Comentariu/Intrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Pensiunea Decorale pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site.

13.6. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail publicată în secțiunea Contact. Termenul maxim de soluționare a sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

14.                 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

15.                 FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

15.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

16.                 FORȚA MAJORĂ

16.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat sau controlat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a raportului contractual fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

bottom of page